BÀN

Mã: LFD-006
Pattern: PP0183, PP0178, Họa sĩ vẽ tay
Size: 50 W x 50 D x 50 H (cm)
19.69 W x 19.69 D x 19.69 H (inches)
Trọng lượng: 10.00 (kg)
22.05 (pounds)
Material: MDF & gỗ
Số lượng:
Giá: 7,481,650.00 
Danh mục: