ÁN GIÓ (BỘ 6 TẤM)

Mã: LFS-003
Pattern: Biển & hạc, Họa sĩ vẽ tay
Size: 240 W x 160 H (cm)
94.49 W x 63.00 H (inches)
Trọng lượng: 72.00 (kg)
158.73 (pounds)
Material: MDF
Số lượng:
Giá: 737,572,500.00