Liên hệ

Thông tin liên lạc của bạn

Thông tin liên lạc của bạn

Địa chỉ : 240A Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : +84 (28) 6679 0377
Fax : +84 (28) 3728 1038
Email : nga@huongngafinearts.vn

Địa chỉ : 91 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : +84 (28) 3823 8356
Fax : +84 (28) 3728 1038
Email : nga@huongngafinearts.vn