Hiển thị một kết quả duy nhất

1,728,250.00 
1,728,250.00 
3,144,300.00 
1,594,450.00